Koliformní bakterie ve vodě: vše, co byste o nich měli vědět

Koliformní bakterie ve vodě: vše, co byste o nich měli vědět

V roce 2015 kontaminovaly pitnou vodu v pražských Dejvicích a Bubenči, v roce 2016 vyvolávaly průjmy a zvracení u Brňanů, v roce 2019 zamořily léčivý pramen Štengar na Moravě. Řeč je o koliformních bakteriích, které se mohou objevit i ve vaší pitné vodě. Přečtěte si, jak jejich přítomnost odhalíte i co v takovém případě můžete dělat.

Co jsou koliformní bakterie

Koliformní bakterie jsou mikroorganismy, které najdete ve střevním traktu teplokrevných živočichů včetně člověka. Běžně ale žijí také v půdě. Dělí se do různých skupin a mnohdy jsou pro člověka neškodné. Mezi koliformní bakterie se ale většinou řadí také Escherichia coli nebo druhy Salmonella, které už tak neškodné být nemusejí.

Pokud se koliformní bakterie objeví v pitné vodě, bývají signálem fekálního znečištění. Kvůli možné nákaze z různých patogenů, které se ve vodě mohou vyskytovat, se v takovém případě ihned hledají zdroje možné kontaminace. Příčinou může být například neadekvátní úprava vody, nižší dávka dezinfekce, havárie vodovodu, průsak z kanalizace nebo porušení integrity distribučního systému.

Víte, že…
Přinejmenším 2 miliardy lidí využívají zdroj pitné vody, který je kontaminovaný fekáliemi? Ukazují to výsledky WHO zveřejněné v roce 2019.

Co bakterie, viry a patogeny ve vodě způsobují

Organismus zdravého člověka se s malým množstvím koliformních bakterií často vyrovná. Děti, starší osoby a lidé s citlivějším zažíváním nebo oslabenou imunitou ale mohou mít problém. Pokud se napijí znečištěné vody, mívají často třeba střevní problémy.

Lidé si stěžují na bolesti a křeče břicha, trápí je průjmová onemocnění, žaludeční potíže, zvracení, zvýšená teplota, celková nevolnost nebo únava.  Například E. coli žije běžně v našich střevech a ve většině případů je zcela neškodná. Existují ale i její patogenní kmeny, které už zapříčinily řadu epidemií z pitné vody. Tyto patogeny mohou způsobovat až komplikované záněty močových cest nebo hemolyticko-uremický syndrom, který bývá často smrtelný. Postiženým při něm selhává činnost ledvin.

Většinou se proto nedoporučuje pít vodu kontaminovanou koliformními bakteriemi ani po převaření. Rizikové je i používání takové vody ke koupání anebo zalévání zahrady.

Jak poznáte, že máte v pitné vodě koliformní bakterie

Pouhým okem to nemusíte zpozorovat vůbec. Voda může být stejně čirá a nemusí vykazovat žádné viditelné změny. Může mít stejnou chuť, vůni i barvu. Někdy znečištěná voda slabě zapáchá nebo je zakalená, není to ale pravidlem. Výskyt bakterií často odhalí pouze odborný rozbor vody. Tím, že jsou koliformní bakterie ve vodě takto „neviditelné“, mohou být o to nebezpečnější.

Koliformní bakterie se mohou vyskytnout ve všech typech vody – ve vodě z vodovodu, ze studny i ve vodě balené.

Tolerance přítomnosti koliformních bakterií v pitné vodě je v České republice nulová (řečí čísel je to 0 KTJ/100 ml). Voda z vodovodního řádu je pod bedlivým dozorem kontrolních orgánů, které její kontaminaci okamžitě řeší. Pokud ale využíváte vlastní zdroj vody, je ale situace jiná. V takovém případě si musíte kvalitu vody ohlídat sami. Majitelé studní by tak rozhodně neměli zanedbávat pravidelné kontroly a provádět je alespoň jednou nebo dvakrát ročně.

Do studny se koliformní bakterie dostávají například:

  • při vydatném dešti, který spláchne močůvku z pohnojeného pole,
  • kontaminací ze skládky, která je poblíž vodního zdroje,
  • nebo ze sousedního pozemku, na kterém je třeba hnojiště či prosakující septik.

Víte, že…
Státní zdravotní ústav v Praze každoročně vydává Zprávy o kvalitě pitné vody v ČR? Výsledky monitoringu si můžete sami prostudovat na stránkách SZÚ. Najdete tu údaje prakticky ze všech veřejných vodovodů ČR a z velmi vysoké části veřejných a komerčních studní.

Filtry filbec® odstraňují bakterie i cysty

Pro odstranění koliformních bakterií z vody se využívá několik různých metod. Mezi nejčastější patří chemická dezinfekce pomocí sloučenin chloru a filtrace za pomoci speciálních filtrů.

Filtry filbec® si poradí s mnoha bakteriemi, viry i cystami. Jmenovitě zachytávají například zlaté stafylokoky, enterokoky, bakterie Pesudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Escherichia coli, Mycobacterium terrae nebo Bacillus brevundimonas diminuta. Na odstranění koliformních bakterií sice nejsou filtry filbec® primárně konstruované, můžeme je ale snadno upravit tak, aby si poradily i s nimi. Často je takto přizpůsobujeme například pro majitele studní. Pokud byste měli o takové řešení zájem, neváhejte nás kontaktovat.